Linux’ta MySQL ve MariaDB güncelleme ile hataların çözümü!

tarafından
13
Linux’ta MySQL ve MariaDB güncelleme ile hataların çözümü!

Aslında veritabanı güncelleme hatalarıyla karşılaşmamak için bunu uygulayabilirsiniz.

Linux sürümünüzü bulmak için şunu çalıştırın:

1- plesk version | grep "OS version" veya cat /etc/*-release

2- indirin: rpm -qa | grep -i mysql
mysql55w-server-5.5.57-1.w6.x86_64

CENTOS-7 İÇİN:

Varsayılan olarak, CentOS 7, MariaDB 5.5 ile birlikte gelir. MariaDB 10.x sürümü, MySQL 5.5-5.7 için açılan bir alternatiftir.

Otomatik yöntem

Not: Komut dosyası, varsayılan MariaDB 5.5’i en son MariaDB sürüm 10.5’e yükseltecektir. Obsidian 18.0.30 veya sonraki sürümünün sunucuda kurulu olduğundan emin olun.

 1. Ekteki komut dosyasını indirin ve gerekli izinleri verin: wget https://plesk.zendesk.com/hc/article_attachments/360022419980/mariadb-10.5-upgrade.sh && chmod +x mariadb-10.5-upgrade.sh
 2. Komut dosyasını CLI aracılığıyla yürütün: ./mariadb-10.5-upgrade.sh

Manuel Yöntem

 1. Güvenlik nedenleriyle, aşağıdaki komutla tüm veritabanlarının bir yedeğini oluşturun: MYSQL_PWD=`cat /etc/psa/.psa.shadow` mysqldump -u admin --verbose --all-databases --routines --triggers > /tmp/all-databases.sql
 2. MariaDB’yi durdurun: service mariadb stop
 3. Yüklüyse ek mariadb-benchpaketi kaldırın : rpm -e --nodeps mariadb-bench
 4. Güvenlik nedeniyle, veritabanı dizinini ayrı bir klasöre kopyalayın: cp -v -a /var/lib/mysql/ /var/lib/mysql_backup
 5. Mysql-server paketinin zaten kurulu olup olmadığını kontrol edin: rpm -q --whatprovides mysql-server Yüklenmişse ve yukarıdaki komut çıktı veriyorsa, aşağıdaki komutu kullanarak kaldırın: rpm -e --nodeps `rpm -q --whatprovides mysql-server`
 6. MariaDB havuzunu yapılandırın: MariaDB depolarını ayarlama sayfasını açın, işletim sistemi dağıtımınızı, sürümünü ve istediğiniz MariaDB sürümünü seçin. Tamamlandığında, /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo dosyasına eklenmesi gereken yapılandırma görünecektir. Warning: MariaDB 10.4 and 10.5 are supported since 18.0.30, make sure the latest Plesk version is installed. İşte MariaDB 10.5 için bir örnek: MariaDB.repo dosyasını herhangi bir metin düzenleyicide açın / oluşturun.   Bu örnekte vi düzenleyicisini kullanıyoruz : vi /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo dedikten sonra aşağıdaki metni kopyalayın ve açılan yere sağ tık yaparak yapıştırın.
  [mariadb]
  name = MariaDB
  baseurl = http://yum.mariadb.org/10.5/centos7-amd64
  gpgkey = https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
  gpgcheck = 16.3.

  Değişiklikleri kaydedin ve dosyayı kapatın. (ESC yapın :w yazın Enter (hata verirse buradan kopyalayın, :q yazın Enter’a basın))
 7. MariaDB’yi yükseltmeye başlayın: yum install MariaDB-client MariaDB-server MariaDB-compat MariaDB-shared
 8. Yükseltme tamamlandığında MariaDB’yi başlatın: systemctl restart mariadbVEYA# systemctl restart mysql
 9. MySQL veritabanlarını yükseltin: MYSQL_PWD=`cat /etc/psa/.psa.shadow` mysql_upgrade -uadmin
 10. Mysql hizmetini yeniden başlatın: systemctl restart mariadbVEYA# systemctl restart mysql
 11. Plesk içindeki paket sürümünü güncellemek için bu komutu yürütün: plesk sbin packagemng -sdf

Not: Bir yükseltmeden sonra, ‘mysql’ init betiği görünebilir. MariaDB hizmetiyle çakışmaları önlemek için kaldırılmalıdır. Aynı komutlar zaten var olan çakışmayı düzeltmek için kullanılabilir:

systemctl stop mysql; killall mysqld 

# to stop the incorrect service if it is started

# rm /etc/init.d/mysql && systemctl daemon-reload 

# to remove the incorrect service script and reload systemctl configuration

# systemctl start mariadb # to start MariaDB if not started

# systemctl enable mariadb # to make sure that MariaDB will start after the server reboot automatically

kaynak: plesk.com

diğer sürümler için: https://support.plesk.com/hc/en-us/articles/213403429–How-to-upgrade-MySQL-5-5-to-5-6-5-7-or-MariaDB-5-5-to-10-x-on-Linux-